O firmie

Partnerzy handlowiKontaktMapa stronyWybór języka


Keyvisual
Aktualności
Great Place to Work Institute Polska ogłosił już po raz trzeci Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. Lista honoruje polskie przedsiębiorstwa stosujące wyjątkowe praktyki i programy, które promują wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami. Hochland Polska znalazła się wśród finalistów zdobywając zaszczytne trzecie  miejsce!


Nagrody są uznaniem dla pierwszych piętnastu firm w Polsce, które spełniają wysokie standardy zarządzania zasobami ludzkimi. O pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania Trust Index) oraz audytu kultury organizacyjnej i praktyk HR.
W tegorocznej edycji wyróżniono firmy zatrudniające ogółem ok. 15 tys. pracowników. „Zwrot ankiet pracowniczych był wysoki i średnio w grupie laureatów kształtował się na poziomie 79%. Taki wynik gwarantuje wysoką wiarygodność badania, a jednocześnie wskazuje na to, że pracownicy dzieląc się swoimi spostrzeżeniami są świadomi współuczestniczenia w budowaniu wartości charakterystycznych dla wspaniałych miejsc pracy.” – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu GPtW Institute Polska.
Listę 10 Najlepszych Miejsc Pracy zatrudniających do 500 osób otwiera Microsoft, który „ma m.in. specjalny program ułatwiający pracownikom godzenie pracy z rodzicielstwem oraz ambitny program wolontariatu pracowniczego. Był on jednym z powodów, dla których Microsoft dostał specjalne wyróżnienie dla firmy odpowiedzialnej społecznie. Dwa kolejne miejsca zajęły EMC Computer Systems Poland i SC Johnson Poland” – czytamy w Rzeczpospolitej.
Z kolei Listę Najlepszych Miejsc Pracy (powyżej 500 pracowników) otwiera Sabre Polska, „dostawca rozwiązań informatycznych dla branży turystycznej, który swym pracownikom oferuje program benefitów (w tym coroczną kontrolę zdrowia)” – podaje Rzeczpospolita. Dwa kolejne miejsce zajęły: Thomson Reuters i Hochland Polska.
 


Firma Hochland Polska znalazła się wśród najlepszych pracodawców w Polsce! To wielki sukces, który osiągnęliśmy już podczas drugiego podejścia do tego badania. Pierwszy nasz kontakt z ideą Great Place to Work miał miejsce dwa lata temu. Jednak wyróżnienie to nie oznacza że już jest  nieźle, ale cały czas jest wiele przed nami do zrobienia i wyniki raportu pokazują kierunki dalszej pracy.
Na rezultat poszczególnych firm w badaniu składają się wyniki w dwóch kategoriach: perspektywa pracownicza, przynosząca 2/3 wyniku ogólnego oraz perspektywa menedżerska, stanowiąca 1/3 rezultatu osiąganego przez uczestnika plebiscytu. Trust Index, badanie pracowników, składa się z 61 pytań zamkniętych i 2 otwartych. Culture Audit to z kolei badanie menedżerów, w którego skład wchodzą pytania o zarządzanie działem HR, procedury organizacyjne i politykę personalną oraz analiza dokumentacji działu HR.
Great Place to Work® Institute, Inc. to firma konsultingowa prowadząca badania i doradztwo w zakresie zarządzania, z siedzibą w USA i mająca biura Międzynarodowych Filii na całym świecie. Great Place to Work® Institute Europe wspiera europejskich partnerów, którzy pomagają organizacjom wszystkich sektorów osiągnąć trwałą poprawę relacji w ich miejscu pracy. Efektem stworzenia wspaniałego miejsca pracy są wymierne korzyści biznesowe i lepsze wyniki przedsiębiorstw. Od 1980 roku Great Place to Work® Institute wysłuchuje opinii pracowników i oceniamy pracodawców, aby zrozumieć, co czyni miejsce pracy wspaniałym. Fundamentem każdego wspaniałego miejsca pracy jest zaufanie między pracownikami a kierownictwem. We wspaniałym miejscu pracy, zaufanie przejawia się w każdej relacji. Menedżerowie wierzą, że pracownicy chcą być wydajni, zachęcając ich do czynnego udziału w działaniach firmy. Pracownicy są pełni entuzjazmu i z pasją podchodzą do swojej pracy oraz do misji, jaką wyznacza sobie ich przedsiębiorstwo. W otoczeniu pełnym zaufania, ludzie współpracują i współdziałają, przyczyniając się do zbudowania pozytywnych interakcji, wypracowania wyższych zysków i większej wydajności.
Budowanie zaufania w relacjach pomiędzy pracownikami a kierownictwem pomaga miejscu pracy funkcjonować wydajniej, będąc źródłem trwałych korzyści dla organizacji. To ważne, że Hochland Polska udało się znaleźć na trzecim miejscu! Co czyni Great Place to Work®?
W sercu definicji wspaniałego miejsca pracy - miejsca, gdzie pracownicy "ufają ludziom, dla których pracują, są dumni z tego, co robią i lubią ludzi, z którymi pracują" - tkwi założenie, że wspaniałe miejsce pracy jest mierzone jakością trzech, połączonych ze sobą relacji, które w nim istnieją. Są to relacje między pracownikami i kierownictwem, relacje między pracownikami i ich pracą/firmą, wreszcie relacje między samymi pracownikami.