Informații privind protecția datelor conform GDPR pentru

Hochland SE ia în serios protejarea datelor dvs. și ne dorim ca dvs. să vă simțiți în siguranță și confortabil atunci când vizitați paginile noastre de pe internet. Protejarea confidențialității dvs. la prelucrarea datelor cu caracter personal este un aspect important pentru noi, pe care îl avem în vedere în cadrul proceselor noastre comerciale. Prelucrăm datele cu caracter personal colectate în timpul vizitelor pe site-ul nostru conform cerințelor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și altor reglementări relevante privind protecția datelor. Politica noastră de protecție a datelor se bazează și pe codul de conduită aplicabil Grupului Hochland. Acest site poate conține linkuri către site-urile altor furnizori cărora nu li se aplică prezenta politică privind protecția datelor. Hochland nu își asumă răspunderea pentru respectarea reglementărilor privind protecția datelor sau pentru conținutul altor site-uri.


Mai jos găsiți informații conform art. 13 din GDPR privind vizita dvs. pe site. Tabelul de mai jos vă ajută să vă faceți o imagine generală mai bună asupra punctelor individuale și să găsiți mai rapid răspunsurile relevante pentru dvs.

Cuprins

1.    Denumirea și adresa entității responsabile
2.    Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor
3.    Informații generale privind prelucrarea datelor
      3.1    Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal
      3.2    Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
      3.3    Ștergerea datelor și perioada de stocare
4.    Furnizarea site-ului și crearea fișierelor jurnal
      4.1    Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
      4.2    Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
      4.3    Scopul prelucrării datelor
      4.4    Durata de stocare
      4.5    Posibilitatea de a obiecta
5.    Formular de contact
      5.1    Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
      5.2    Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
      5.3    Scopul prelucrării datelor
      5.4    Durata de stocare
      5.5    Posibilitatea de a obiecta
6.    Analiză web prin intermediul etracker
      6.1    Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
      6.2    Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
      6.3    Scopul prelucrării datelor
      6.4    Durata de stocare
      6.5    Posibilitatea de a obiecta
7.    Locul de prelucrare a datelor / fără transfer în țări terțe
8.    Luarea automată a deciziilor / crearea de profiluri
9.    Destinatari sau categorii de destinatari
10.    Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată
      10.1    Dreptul la informare
      10.2    Dreptul de a rectifica date incorecte
      10.3    Dreptul la ștergerea datelor
      10.4    Dreptul de a restricționa prelucrarea
      10.5    Dreptul la portabilitatea datelor
      10.6    Dreptul de a obiecta
      10.7    Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere
11    Modificarea informațiilor privind protecția datelor

1. Denumirea și adresa entității responsabile

Responsabilă în sensul GDPR și altor reglementări privind protecția datelor:

Hochland SE Kemptener Str. 17
88178 Heimenkirch
Telefon    08381 502-0
Site web: www.hochland-group.com
Puteți găsi mai multe informații în materialul imprimat.

2. Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor:

Prin poștă: Hochland SE (la adresa de mai sus), Responsabil cu protecția datelor sau prin e-mail: datenschutz@hochland.com.

3. Informații generale privind prelucrarea datelor

3.1   Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal
De principiu, prelucrăm doar datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri în măsura necesară pentru a furniza un site funcțional și pentru a ne prezenta conținutul și serviciile, și în măsura în care acest lucru ne este permis în baza temeiurilor legale.
 

3.2   Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru operațiunile de prelucrare ce includ date cu caracter personal, art. 6, para. 1, propoziția 1, litera a din GDPR servește drept temei legal.
Când prelucrăm date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unui contract din care face parte persoana vizată, art. 6, para. 1, propoziția 1, litera b din GDPR servește drept temei legal. Acesta se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru luarea măsurilor pre-contractuale.
În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei noastre, art. 6, para. 1, propoziția 1, litera c din GDPR servește drept temei legal.
În situația în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6, para. 1, propoziția 1, litera d din GDPR servește drept temei legal.
În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț și în cazul în care interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate nu prevalează asupra interesului menționat anterior, art. 6, para. 1, propoziția 1, litera f din GDPR servește drept temei legal.
 

3.3    Ștergerea datelor și perioada de stocare
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse de îndată ce scopul stocării nu se mai aplică. În plus, stocarea poate avea loc dacă aceasta a fost prevăzută de legile naționale sau europene în regulamentele Uniunii, legile naționale sau alte reglementări la care se supune persoana responsabilă. Datele vor fi șterse când expiră perioada de stocare prestabilită de către standardul menționat anterior.

4. Furnizarea site-ului și crearea fișierelor jurnal

4.1   Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
La fel ca la orice site, informațiile sunt transmise automat către noi de navigatorul dvs. atunci când accesați un site. Aceste date sunt înregistrate temporar în fișierele noastre jurnal. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal despre dvs.

Sunt colectate următoarele date:

 • Informații despre tipul navigatorului și versiunea utilizată
 • Sistemul dvs. de operare
 • Furnizorul dvs. de servicii de internet
 • Adresa dvs. IP
 • Data și ora accesării
   

4.2   Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Colectarea și prelucrarea acestor date reprezintă informații absolut necesare în sensul art. 25, para. 2 nr. 2 TTDSG. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6, para. 1 propoziția 1, litera f din GDPR.
 

4.3   Scopul prelucrării datelor
Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite site-ului să fie livrat în computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe durata sesiunii.
Stocarea în fișierele jurnal are loc pentru a asigura funcționalitatea site-ului și pentru a proteja împotriva atacurilor. În plus, utilizăm datele pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informațiilor. În acest context, nu are loc o evaluare a datelor pentru scopuri de marketing.
Aceste scopuri reprezintă și interesele noastre legitime cu privire la prelucrarea datelor conform articolului 6, para. 1 propoziția 1, litera f din GDPR.
 

4.4   Durata de stocare
Datele sunt șterse atât timp cât nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate. În cazul colectării de date pentru furnizarea site-ului, aceasta are loc când s-a încheiat respectiva sesiune. În cazul stocării datelor în fișierele jurnal, aceasta are loc cel târziu după 10 zile.
 

4.5   Posibilitatea de a obiecta    
Colectarea datelor pentru a furniza site-ul și stocarea datelor în fișierele jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului. În cazul în care doriți să obiectați cu privire la această prelucrare a datelor, puteți să nu utilizați site-ul și vă rugăm să părăsiți site-ul nostru.

5. Formular de contact

5.1    Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
Pe site-ul nostru este disponibil un formular de contact pe care îl puteți utiliza pentru a ne contacta electronic. În cazul în care un utilizator folosește această opțiune, datele introduse în formular vor fi transmise către noi și stocate. Aceste date sunt:

 • Adresa dvs. IP
 • Formula de salut
 • Numele dvs.
 • Adresa de e-mail
 • Alte date introduse de către dvs. în solicitarea de contact

În acest context, datele dvs. vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea conversației. Ca regulă, datele nu sunt transferate unor terți. Datele vor fi înaintate doar către o altă companie Hochland, în cazul în care detaliile dvs. indică faptul că solicitarea dvs. de contact are legătură cu o altă companie Hochland.
 

5.2    Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6, para. 1 propoziția 1, litera f din GDPR. Dacă scopul contactului este încheierea unui contract, temeiul legal pentru prelucrare este art. 6, para. 1 propoziția 1, litera b din GDPR.
 

5.3    Scopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal din formularul de contact servește doar pentru prelucrarea contactului. Aceasta constituie și interesul legitim necesar de a prelucra datele.
 

5.4    Durata de stocare
Datele sunt șterse dupa ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Acest lucru este valabil, de obicei, în termen de cel mult 3 luni de la solicitare, in masura in care nu exista termene legale pentru menținerea acestora.
 

5.5    Posibilitatea de a obiecta
Utilizatorul are opțiunea de a obiecta față de stocarea datelor sale cu caracter personal în orice moment, cu efect în viitor. Această acțiune poate fi realizată prin poștă (la adresa de mai sus) sau prin e-mail la adresa datenschutz@hochland.com . În acest caz, datele dvs. vor fi șterse, iar conversația nu poate fi continuată. În măsura în care există perioade de stocare statutare, acestea nu vor fi afectate de această acțiune.

6. Analiză web prin intermediul etracker

6.1    Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor
Utilizăm varianta de analiză fără module cookie a etracker (etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg) pe site-ul nostru pentru a analiza comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Programul software folosește date de pe servere web care sunt transferate implicit la fiecare vizualizare a unei pagini. Nu se citesc informații din memoria dispozitivului terminal al utilizatorului și nu sunt stocate informații pe acest dispozitiv terminal. Informațiile pseudonime fac posibilă legarea vizualizărilor unei pagini individuale de sesiunile aferente. În cadrul unui proces de conexiune folosind o amprentă de timp sunt excluse legăturile cu acele vizualizări de pagini din afara unei ferestre de 24 de ore.
Când accesați pagina se prelucrează următoarele date:

 • Adresa IP scurtată
 • Informații cu privire la dispozitivul final, sistemul de operare și navigatorul folosit
 • Informații geografice până la nivel de oraș
 • URL ce apare odată cu titlul paginii corespunzătoare și informații opționale privind conținutul paginii
 • Site-ul de unde a fost accesată pagina individuală (site cu recomandare)
 • Paginile ulterioare de pe site-ul accesat în cadrul unui singur site
 • Cât tip petrece un utilizator pe site
 • Alte interacțiuni (clicuri) pe site, precum termenii de căutare introduși sau videoclipurile vizualizate

etracker nu utilizează datele în niciun alt mod, de ex.: combinându-le cu alte date sau transferându-le către terți.
 

6.2    Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6, para. 1 propoziția 1, litera f din GDPR.
 

6.3    Scopul prelucrării datelor
Folosirea etracker ne permite să cunoaștem mai bine comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri pentru a ne îmbunătăți constant site-ul și ușurința de accesare a acestuia. Aceste scopuri reprezintă și interesele noastre legitime cu privire la prelucrarea datelor conform articolului 6, para. 1 propoziția 1, litera f din GDPR. Anonimizarea adresei IP are în vedere interesul vizitatorilor site-ului de a-și proteja datele cu caracter personal.
 

6.4    Durata de stocare
Datele sunt anonimizate direct și, prin urmare, nu mai pot fi alocate unei persoane. Analizele ce rezultă sunt utilizate ulterior doar în formă agregată.
 

6.5    Posibilitatea de a obiecta
Colectarea și stocarea datelor poate fi contestată în orice moment cu efect în viitor. Obiecția dvs. nu va avea consecințe adverse pentru dvs. Vă rugăm să mișcați sliderul de sub acest paragraf pentru a face acest lucru. Datele dvs. nu vor fi incluse în analiza noastră.

Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale cu etracker pe acest site web.

7. Locul de prelucrare a datelor / fără transfer în țări terțe

Datele sunt prelucrate exclusiv într-un stat membru din Uniunea Europeană. Datele nu sunt transferate unor destinatari din țări terțe.

8. Luarea automată a deciziilor / crearea de profiluri

Luarea automată a deciziilor inclusiv crearea de profiluri conform art. 22 GDPR nu are loc în domeniul de aplicare al vizitei dvs. pe acest site.

9. Destinatari sau categorii de destinatari

Datele sunt stocate pe serverele agenției noastre web, actualmente Atrivio GmbH (Albert- Einstein-Strasse 6, 87437 Kempten, Germania). Am încheiat un contract de prelucrare a comenzilor cu agenția (art. 28, para. 3, 4 GDPR).

Pentru formularul de contact, folosim Hochland Deutschland GmbH ca furnizor de servicii. Am incheiat un contract de procesare a comenzii cu aceasta companie (art.28 paragraf 3,4, GDPR). Atunci cand ne contactati prin formularul de contact, este posibil ca datele dumneavoatstra sa fie transmise si catre alte subsidiare Hochland, daca se dovedeste ca cererea este adresata altei subsidiare.

În plus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate autorităților de punere în aplicare a legilor dacă acest lucru este necesar, pentru a clarifica o utilizare ilegală a serviciilor noastre au pentru urmărire penală. Cu toate acestea, acest lucru are loc doar dacă există indicii concrete în legătură cu comportament ilegal sau abuziv. Divulgarea poate avea loc în scopuri de punere în aplicare a legii. De asemenea, legea ne impune să furnizăm informații către anumite organisme publice la cerere. Acestea sunt autoritățile de punere în aplicare a legii, autorități care urmăresc penal infracțiunile administrative sub rezerva amenzilor și a autorităților fiscale.

10. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

10.1   Dreptul la informare    
Aveți dreptul să primiți de la noi, la cerere, informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. în domeniul de aplicare al art. 15 GDPR. Pentru a face acest lucru, puteți trimite o solicitare prin poștă sau prin e-mail la adresele de mai sus.
 

10.2   Dreptul de a rectifica date incorecte
Aveți dreptul de a solicita să corectăm datele cu caracter personal cu privire la dvs. fără întârziere dacă acestea sunt corecte (art. 16 GDPR). Pentru acest scop, vă rugăm să ne contactați la adresele de mai sus.
 

10.3   Dreptul la ștergerea datelor
Aveți dreptul la ștergerea imediată a datelor cu caracter personal cu privire la dvs. dacă există temeiuri legale conform art. 17 GDPR. Acestea sunt, de exemplu, dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost prelucrate inițial sau dacă v-ați retras consimțământul și dacă nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare. Pentru a vă exercita dreptul de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresele de contact de mai sus.
 

10.4   Dreptul de a restricționa prelucrarea
Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea dacă condițiile sunt îndeplinite conform art. 18 din GDPR. În mod corespunzător, restricționarea prelucrării poate fi necesară în special dacă prelucrarea este ilegală și dacă refuzați ștergerea datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal. Pentru a vă exercita dreptul de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresele de contact de mai sus.
 

10.5   Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 GDPR. În această privință, aveți dreptul de a primi datele cu privire la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format comun, structurat și lizibil și de a transfera aceste date către un alt operator, precum un alt furnizor de servicii.  Cerința preliminară pentru această acțiune este ca prelucrarea să fie bazată pe un consimțământ sau pe un contract și să fie realizată cu ajutorul unor proceduri automate. Pentru a vă exercita dreptul de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresele de contact de mai sus.
 

10.6   Dreptul de a obiecta
Aveți dreptul de a obiecta în orice moment pe temeiuri ce rezultă din situația dvs. particulară privind prelucrarea datelor cu caracter personal ce au legătură cu dvs., care este realizată, inter alia, în baza art. 6, para. 1, propoziția 1, litera e sau f din GDPR, conform art. 21 GDPR. Obiecția poate fi trimisă și împotriva creării de profiluri. Apoi vom opri prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care putem demonstra că avem temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare, care prevalează față de interesele, drepturile și libertățile dvs. sau dacă prelucrarea are ca scop afirmarea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale. Pentru a vă exercita dreptul de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresele de contact de mai sus.
 

10.7   Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere
În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal despre dvs. de către noi este ilegală, aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi, pe care o puteți contacta după cum urmează:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  (Biroul de stat din Bavaria pentru supravegherea protecției datelor) (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach, Tel: +49 (0) 981 180093-0, e-mail: poststelle@lda.bayern.de

11. Modificarea informațiilor privind protecția datelor

Vom revizui informațiile privind confidențialitatea atunci când facem schimbări la acest site sau când este necesar în alte cazuri. Acest site va avea întotdeauna versiunea actuală.

 

Stare 04/2022

BUNĂ, CUM TE PUTEM AJUTA?
Caută
0 rezultaterezultat după „ "":
Mai mult