Informare privind protecția datelor conform RGPD pentru

Hochland SE ia în serios protecția datelor cu caracter privat și ne dorim să vă simțiți în siguranță și confortabil atunci când vizitați paginile noastre de internet. Protejarea confidențialității dvs. atunci când prelucrăm informații cu caracter personal este o preocupare importantă pentru noi, iar acest lucru este luat în considerare în procesele noastre operaționale. Procesăm datele cu caracter personal colectate atunci când vizitați website-urile noastre în conformitate cu prevederile legale aplicabile țărilor în care sunt gestionate respectivele website-uri. În afară de aceasta, politica noastră de protecție a datelor se bazează pe codul de conduită care se aplică la Hochland. Site-urile Hochland pot conține legături către site-uri ale altor furnizori la care această politică de confidențialitate nu se extinde. Hochland nu își asumă nicio responsabilitate pentru politicile de confidențialitate sau conținutul acestor alte website-uri. Hochland vă respectă confidențialitatea.

1. Numele și adresa Operatorului de date

Operatorul de date în conformitate cu termenii Regulamentului General privind Protecția Datelor (”RGPD”) și a altor legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și a altor reglementări privind protecția datelor este:

Hochland SE

Kemptener Str. 17

88178 Heimenkirch

Telefon +49 8381-502-0

Website: www.hochland-group.com

Informații suplimentare pot fi găsite în format tipărit.

2. Informații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1 Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Ca principiu, prelucrăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura necesară pentru a oferi un site web funcțional, precum și pentru a oferi produsele și serviciile noastre. Datele personale ale utilizatorilor noștri sunt prelucrate numai cu acordul utilizatorului. O excepție este făcută în cazurile în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din motive de fapt și în care prelucrarea datelor este permisă de lege.

2.2 Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) servește ca bază legală în prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt necesare executării unui contract la care persoana vizată este parte. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine companiei noastre, art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD servește ca bază legală.

În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice impun prelucrarea datelor cu caracter personal, baza legală va fi reprezentată de art. 6 alin. 1 lit. d din cadrul RGPD.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc interesul menționat, art. 6 alin. 1 lit. f RGPD va reprezenta baza legală pentru prelucrare.

2.3 Ștergerea datelor personale și durata stocării

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate imediat ce scopul stocării nu se mai aplică. Stocarea datelor poate avea loc, de asemenea, dacă acest lucru este prevăzut de către legiuitorul European sau național în reglementările, legile sau alte dispoziții ale UE care vizează operatorul de date. Datele vor fi, de asemenea, blocate sau șterse atunci când expiră o perioadă de stocare stabilită de standardele de mai sus, cu excepția cazului în care este necesar să se stocheze în continuare datele în scopul încheierii sau îndeplinirii unui contract.

3. Funcționalitatea site-ului web și crearea fișierelor jurnal

3.1 Descrierea și domeniul de aplicabilitate al prelucrării datelor

De fiecare dată când este accesat site-ul nostru web, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul informatic al computerului apelant.

Sunt colectate următoarele date:

• Informații despre tipul și versiunea de browser utilizat

• Sistemul de operare al utilizatorului

• Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului

• Adresa IP a utilizatorului

• Data și ora accesului

• Site-urile web de la care sistemul utilizatorului ajunge pe site-ul nostru web

• Site-urile web accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web

Fișierele jurnal conțin adrese IP sau alte date care permit alocarea către un utilizator. Aceasta ar putea fi, de exemplu, situația în care link-ul către site-ul web de la care utilizatorul accesează site-ul, sau linkul către site-ul web pe care utilizatorul îl folosește, conține date personale. Datele sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

3.2 Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f  al RGPD.

3.3 Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite furnizarea site-ului web către computerul utilizatorului. Pentru aceasta, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

Datele sunt stocate în fișiere jurnal pentru a asigura funcționalitatea site-ului web și pentru a evita atacurile. În plus, folosim datele pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie informatică. În acest context nu are loc nicio evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Aceste scopuri includ și interesul nostru justificat pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f al RGDP.

3.4 Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. În cazul în care datele sunt colectate pentru a face site-ul web disponibil, colectarea se încheie odată ce fiecare sesiune s-a încheiat.

Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, acest lucru se va întâmpla după cel mult 14 zile. Este posibilă stocarea si după această perioadă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau îndepărtate, astfel încât alocarea acestora către un utilizator nu mai este posibilă.

3.5 Dreptul la obiecție și eliminare

Colectarea datelor pentru a face site-ul web disponibil și salvarea acestor date în fișierele jurnal sunt necesare pentru a opera site-ul web. Prin urmare, utilizatorul nu are dreptul să se opună.

4. Utilizarea modulelor cookie

4.1 Descrierea și domeniul de aplicabilitate al prelucrării datelor

Site-ul nostru web utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de internet sau de către browser-ul de internet în sistemul informatic al utilizatorului. Dacă un utilizator vizitează un site web, poate fi stocat un cookie pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie conține un șir de caractere caracteristice care permite o identificare unică a browserului atunci când site-ul web este apelat din nou.

Folosim module cookie pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită identificarea browserului utilizatorului chiar și după o modificare a paginii.

În modulele cookie sunt stocate și transmise următoarele date:

• BT_sdc: (first party-pagina web care le-a creat)

Conține date codate Base64 din sesiunea de vizitator curentă (sursă-referrer, număr de pagini, număr de secunde de la începutul sesiunii), care este utilizată în scopuri de personalizare.

• BT_ctst: (first party)

Se folosește doar pentru a identifica dacă cookie-urile sunt sau nu sunt activate în browserul vizitatorului.

• BT_pdc (first party) (nouă după 24 de ore)

Conține date codificate Base64 din istoricul vizitatorului (este un client, un destinatar etc.) pentru personalizare.

• _et_coid (first party si third party- o alta pagina web căreia îi aparțin modulele cookie)

Identificarea modulelor cookie

• Hideehochlandcookie- Mesaj cookie în partea de sus a ecranului

Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt pseudonimizate folosind mijloace tehnice. Prin urmare, nu mai este posibilă atribuirea datele utilizatorului care ne vizitează. Datele nu vor fi stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

4.2 Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând module cookie este art. 6 alin. 1 lit. f al RGPD.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind module cookie în scopuri de analiză este art. 6 alin. 1 lit. a al RGPD dacă utilizatorul și-a dat consimțământul în acest sens.

4.3 Scopul prelucrării datelor

Scopul implementării modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic este de a le facilita utilizatorilor folosirea site-urilor web. Unele dintre funcțiile de pe site-ul nostru web nu pot fi oferite fără utilizarea modulelor cookie. Trebuie să fie posibilă recunoașterea browserului chiar și după ce utilizatorul merge pe o nouă pagină de pe site.

Datele de utilizator colectate de modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Modulele cookie suplimentare sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea site-ului nostru web și conținutul acestuia. Prin intermediul modulelor cookie de analiză aflăm cum este utilizat site-ul web și astfel putem optimiza în permanență oferta noastră.

Aceste scopuri includ și interesul nostru justificat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f al RGPD.

4.4 Durata stocării, dreptul de opoziție și retragere a consimțământului privind utilizarea cookie-urilor

Modulele cookie sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise site-ului nostru. Prin urmare, ca utilizator aveți și un control complet asupra utilizării modulelor cookie. Puteți ajusta setările browserului dumneavoastră web pentru a dezactiva sau limita transmiterea modulelor cookie. Modulele cookie salvate anterior pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și automat. Dacă modulele cookie sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil să nu puteți utiliza complet toate funcțiile site-ului web.

5. Formular de contact și e-mail

5.1 Descrierea și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Pe site-ul nostru web există un formular de contact care poate fi folosit pentru a ne contacta electronic. Dacă un utilizator folosește această opțiune, datele introduse în formular ne sunt transmise și ulterior stocate. Aceasta se referă la următoarele date:

• Adresa IP a utilizatorului

Datele introduse

Alternativ, este posibil să ne contactați utilizând adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate.

Datele nu vor fi transmise terților în acest context. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea mesajului transmis.

5.2 Temeiul legal al prelucrării

Temeiul legal al prelucrării datelor o constituie art. 6, alin. 1, lit. (f) din GDPR. În cazul în care datele sunt prelucrate în vederea încheierii unui contract, prelucrarea se va baza pe art. 6, alin. 1, lit. (b) din GDPR.

5.3 Scopul prelucrării datelor

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de contact și/sau prin e-mail sunt prelucrate în scopul soluționării cererii transmise. Acesta constituie și interesul nostru legitim pentru realizarea prelucrării.

Alte date cu caracter personal prelucrate în timpul transmiterii mesajului sunt colectate pentru a preveni utilizarea incorectă a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie informațională.

5.4 Durata stocării datelor

Datele vor și șterse la momentul în care nu mai sunt necesare în raport cu scopul colectării lor și nu ne revine o obligație legală privind stocarea.

5.5 Dreptul de vă opune prelucrării și a solicita ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul de a se opune stocării datelor în orice moment, cererea sa producând efecte pentru viitor. In aceste cazuri, soluționarea cererii nu mai poate fi continuată. Dacă ne revine o obligație legală privind stocarea datelor, cererea utilizatorului nu va produce efecte.

6. Analiza web folosind etrackers

6.1 Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Folosim e-tracker pe site-ul nostru web pentru a analiza comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Programul nu setează modulele cookie în mod implicit (pentru cookie-uri vezi mai sus). Dacă sunteți de acord în mod explicit cu setarea cookie-urilor de analiză, cookie-urile vor fi utilizate pentru a permite o analiză statistică a utilizării acestui site de către vizitatorii săi și pentru a afișa conținut sau publicitate legată de utilizare. Cookie-urile setate de e-tracker nu conțin informații care să permită identificarea unui utilizator. Dacă sunt apelate pagini individuale ale site-ului nostru web, sunt stocate următoarele date:

 • Doi bytes ai adresei IP a sistemului apelant al utilizatorului
 • Site-ul accesat
 • Site-ul web de pe care utilizatorul a ajuns pe site-ul accesat (referrer)
 • Subpaginile care sunt apelate de pe pagina web apelată
 • Timpul petrecut pe site
 • Frecvența cu care este accesat site-ul

Pentru a proteja datele cu caracter personal, adresa IP este anonimizată de etracker cât mai devreme posibil, iar ID-urile de conectare sau de dispozitiv sunt transformate de etracker într-o cheie unică care nu este atribuită niciunei persoane. etracker nu le folosește în alt scop, nu le combină cu alte date sau nu le transmite terților. Vă puteți opune oricând prelucrării datelor menționate, în măsura în care aceasta este specifică persoanei. Opoziția dumneavoastră nu are consecințe în detrimentul dumneavoastră.

6.2 Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este art. 6 alin. 1 lit. f al RGPD.

6.3 Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor ne permite să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Evaluând datele obținute, suntem capabili să compilăm informații despre modul în care sunt utilizate componentele individuale ale site-ului nostru web. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim constant site-ul nostru web, precum și fiabilitatea acestuia privind utilizarea. Aceste scopuri includ, de asemenea, interesul nostru justificat pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f al RGPD. Prin anonimizarea adresei IP, interesul utilizatorilor pentru protecția datelor cu caracter personal este luat în considerare în mod corespunzător.

6.4 Durata de stocare

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile noastre de înregistrare.

6.5 Posibilitatea obiecției și înlăturarii

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise site-ului nostru de către utilizator. Prin urmare, în calitate de utilizator dețineți, de asemenea, control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Modificând setările din browserul dvs. de internet, puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și automat. Dacă cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului să poată fi utilizate pe deplin.

Oferim utilizatorilor noștri de pe site-ul nostru web posibilitatea de a renunța la procedura de analiză. Pentru a face acest lucru, trebuie să urmați linkul corespunzător.

Această sesiune de date va fi folosită pentru date analitice web. Click pentru a refuza.

În acest fel este setat un alt cookie pe sistemul dvs., care semnalează sistemul nostru să nu stocheze datele utilizatorului. Dacă utilizatorul șterge cookie-ul corespunzător din propriul său sistem, trebuie să stabilească din nou cookie-ul de renunțare.

7. Indicații de orientare prin Google Maps

7.1 Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Folosim serviciul „Google Maps” pe site-ul nostru web.

Datele prelucrate pot include, în special, adrese IP și date de locație ale utilizatorilor. Furnizorul de servicii este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Compania-mamă este Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Regulamentul privind protecția datelor Google este disponibil la https://policies.google.com/privacy.

Google este supus Privacy Shield (scutul de confidențialitate), deoarece garantează nivelul de protecție a datelor atunci când prelucrează date în SUA. Informații despre Privacy Shield sunt disponibile pe acest link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active

7.2 Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este art. 6 alin. 1 litera f al RGPD.

7.3 Scopul prelucrării datelor

Serviciul este utilizat pentru a afișa locația sucursalei și pentru a oferi indicații.

7.4 Dreptul la obiecție și eliminare

După ștergerea cookie-urilor, serviciul nu va fi solicitat la următoarea vizită a site-ului. Mai mult decât atât, puteți descărca un plug-in de renunțare la http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

8. Drepturile persoanei vizate

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți considerat o persoană vizată așa cum este definită în RGPD și aveți următoarele drepturi în ceea ce privește operatorul de date:

8.1 Dreptul la informare

Îi puteți solicita operatorului confirmarea cu privire la faptul dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi.

Dacă a avut loc o astfel de prelucrare, îi puteți solicita operatorului următoarele informații:

 • Scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate;
 • Categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Perioada planificată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau dacă nu pot fi furnizate informații concrete în acest sens, criterii pentru determinarea perioadei de stocare;
 • Existența dreptului de a-i solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de opunere la această prelucrare;
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • Orice informație disponibilă cu privire la sursa de date, dacă datele personale nu sunt colectate de la persoana vizată;
 • Existența procesului decizional automatizat, inclusiv profilarea, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) RGPD, și cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Aveți dreptul de a solicita informații despre faptul dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către o țară terță sau unei organizații internaționale. În acest context, puteți solicita să fiți informați despre garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art. 46 al RGPD în legătură cu transferul.

8.2 Dreptul de rectificare

Aveți dreptul de rectificare și/sau completare față de operatorul de date dacă datele cu caracter personal prelucrate cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete. Operatorul va efectua rectificările fără întârzieri nejustificate.

8.3 Dreptul la restricționarea prelucrării

În următoarele condiții, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • în cazul în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de timp care îi permite operatorului de date să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală și refuzați ștergerea datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale sau
 • dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alin. 1 al RGPD în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate.

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost limitată, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice sau pentru un interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă restricționarea prelucrării a fost impusă în conformitate cu condițiile menționate mai sus, veți fi informat de către operatorul de date înainte de ridicarea restricției.

8.4 Dreptul la ștergerea datelor

8.4.1 Obligația de ștergere a datelor personale

Îi puteți solicita operatorului de date să vă șteargă datele cu caracter personal fără întârziere, iar operatorul este obligat să șteargă aceste date fără întârziere dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 • Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
 • Vă retrageți consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a al RGPD și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrarea de date.
 • Vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 al RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 2 al RGPD.
 • Datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate ilegal.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale conform legislației UE sau a statelor membre la care este supus operatorul.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul 1 din RGPD.

8.4.2 Informații către terțe părți

Dacă operatorul de date a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc și este obligat să le șteargă în conformitate cu art. 17 alin. 1 al RGPD, acesta va lua măsurile corespunzătoare, inclusiv măsurile tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a-i informa pe operatorii de date care prelucrează datele cu caracter personal că dumneavoastră. în calitate de persoană vizată ați solicitat să fie șterse toate link-urile către aceste date cu caracter personal sau copiile sau replicărilor datelor cu caracter personal.

8.4.3 Excepții

Dreptul la ștergere nu există în măsura în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea libertății de exprimare și informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea de către legislația UE sau a statelor membre la care este supus operatorul sau pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale atribuite operatorului;
 • Din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu (h) și (i) din art. 9 alin. 2 al RGPD precum și art. 9 alin. 3 al RGPD;
 • pentru a exercita pretenții și remedii legale.

8.5 Dreptul la informare

Dacă v-ați exercitat dreptul de a rectifica, șterge sau limita prelucrarea datelor în legătură cu operatorul de date, acesta este obligat să-i informeze pe toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal despre această rectificare, ștergere sau restricție de prelucrare a datelor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la acești destinatari de către operatorul de date.

8.6 Dreptul la portabilitate a datelor

Aveți dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, comun și care poate fi citit de dispozitive automatizate. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât

 • prelucrarea se face pe baza unei declarații de consimțământ în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a al RGPD sau art. 9 alin. 2 lit. a al RGPD sau un contract în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b al RGPD și
 • Prelucrarea se realizează cu mijloace automatizate.

În exercitarea acestui drept, aveți și dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate direct de la un operator de date la altul, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest lucru nu poate să afecteze libertățile sau drepturile altor persoane.

Dreptul la portabilitate nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii unei sarcini în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale atribuite operatorului de date.

8.7 Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care se bazează pe articolul 6 alineatul 1 litera e sau f al RGPD, inclusiv la profilarea bazată pe aceste dispoziții.

Operatorul de date nu mai prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care acesta poate demonstra motive legale întemeiate pentru prelucrare, care prevelează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau prelucrarea servește pentru aextercita pretenții și remedii legale.

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și profilării în cazul în care acest lucru este în legătură cu un astfel de marketing direct.

Dacă vă opuneți prelucrării în scop de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Aveți posibilitatea să vă exercitați dreptul de a obiecta în legătură cu utilizarea serviciilor Societății informaționale prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice, fără a ține cont de Directiva 2002/58/CE.

8.8 Dreptul la revocarea consințământului conform legislației privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale. Revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de revocare.

8.9 Decizia automatizată în cazuri individuale, inclusiv profilarea

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată – inclusiv profilarea – care are efecte juridice în ceea ce vă privește sau care vă afectează semnificativ într-o manieră similară. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operatorul de date,
 • este admisibilă conform legislației Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul și această legislație conține măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime sau
 • Se bazează pe acordul dumneavoastră expres.

Însă aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 alin. 1 al RGPD, cu excepția cazului în care se aplică art. 9 alin. 2 lit. a sau g și au fost luate măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime.

În ceea ce privește aceste situații, operatorul ia măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime, inclusiv dreptul minimal de a obține intervenția unei persoane fizice (intervenție umană)  din partea operatorului, pentru a vă susține punct de vedere și de a contesta decizia.

8.10 Dreptul de a vă adresa unei autorități de supraveghere

Fără a aduce atingere niciunui alt remediu administrativ sau judiciar, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aflați, lucrați sau în locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contrară RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea îl va informa pe reclamant despre starea și rezultatele plângerii, inclusiv despre posibilitatea căilor de atac în instanță în temeiul articolului 78 al RGPD.

9. Livrare video prin YouTube

Dacă videoclipurile sunt furnizate pe YouTube, aceste condiții de protecție a datelor se aplică suplimentar.

9.1 Domeniul de aplicare

Punem la dispoziție videoclipuri despre compania noastră pe YouTube. Acestea nu sunt integrate de noi, dar pot fi accesate direct prin YouTube pe paginile YouTube.

YouTube este operat de compania YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Accesul utilizatorului la videoclipurile YouTube ale companiei noastre nu duce la prelucrarea datelor de către noi, ci doar de către YouTube. Politicile privind protecția datelor publicate de YouTube cu privire la utilizarea acestora sunt disponibile la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9.2 Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale utilizatorului nu vor fi prelucrate de compania noastră.

9.3 Scopul prelucrării datelor, posibilitatea obiecției și eliminării

Datele personale ale utilizatorului nu vor fi prelucrate de compania noastră.

Contact

Dacă aveți întrebări, contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor:

Hochland SE 
Responsabilul cu protecția datelor
datenschutz@hochland.com 
Kemptener Str. 17
88178 Heimenkirch
Germany

 

BUNĂ, CUM TE PUTEM AJUTA?
Caută
0 rezultaterezultat după „ "":
Mai mult