Hochland zwycięzcą Rankingu Spółdzielni Mleczarskich w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Firma Hochland Polska została zwycięzcą XIV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

Cele Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska skupiają się na 3 kwestiach: osiągnięcie neutralności klimatycznej przez prowadzony biznes, zrównoważone opakowania oraz  wspieranie zasad dobrostanu zwierząt wśród producentów mleka. W każdym z tych obszarów realizowane są ustalone działania. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i co za tym idzie wzrostowi globalnego ocieplenia jest wyzwaniem dla całej gospodarki światowej. Dążenie do zeroemisyjności w możliwie najkrótszym czasie jest obecnie jedyną słuszną drogą. Hochland, producent takich marek jak Hochland i Almette, podchodzi do tego tematu kompleksowo i minimalizuje ślad węglowy z jednej strony redukując emisje CO2, z drugiej kompensując emisje, których nie udało się uniknąć.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć ambitne cele i dlatego zależy nam na zaangażowaniu pracowników, a także lokalnych społeczności w szeroką kampanię edukacyjną. Chcemy podkreślić, jak ważne jest podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej dlatego ogłosiliśmy Rok Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska, który nie ogranicza się do roku kalendarzowego i obfituje przede wszystkim w działania edukacyjne. Koncentrujemy się na działaniach, które zminimalizują ilość wytwarzanych odpadów i pozwolą na ich ponowne wykorzystanie, zamiast kierować je do zakładów termicznego przekształcania lub na wysypiska. – komentuje Piotr Knauer, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland Polska

18. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to ponad 220 uczestników z 17 krajów, kilkunastu panelistów, ministrowie rolnictwa z Polski i Litwy, komisarz do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz mleko w roli głównej. To jednocześnie największa w Europie konferencja sektora mleczarskiego, które po raz pierwszy odbyła się w Białymstoku. Po rocznej przerwie spowodowanej COVID, światowy sektor mleczarski spotkał się, by dyskutować na temat szans i zagrożeń jakie niesie Brexit, Nowa Polityka Rolna oraz Europejski Zielony Ład. Organizatorką Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej była Agnieszka Maliszewska. Konferencja miała charakter prezentacji połączonych z panelami dyskusyjnymi, które były doskonałą okazją do wymiany poglądów na tematy najistotniejsze dla światowego sektora mleczarskiego. Polska, jako jeden z europejskich liderów produkcji i przetwórstwa mleka, wnosi ogromny wkład w kształtowanie tej światowej polityki. Tradycją Forum stało się, że kończy się ono uroczystą galą, podczas której ogłaszane są wyniki Rankingu Spółdzielni i Zakładów Mleczarskich. Tegoroczna gala odbyła się 9 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?
Szukaj
0 wynikiwynik dla "":
Wczytaj więcej