Hochland zobowiązuje się do zapewnienia zgodności

Sukces Hochland może być osiągnięty tylko poprzez uczciwe, zgodne z prawem i etyczne działanie przez cały czas. Udziałowcy i Zarząd firmy Hochland zawsze traktowali to zobowiązanie jako najwyższy priorytet.
 
Nasze zasady postępowania w kontaktach z pracownikami i współpracownikami, z partnerami biznesowymi i konkurencją zostały określone pisemnie w "Kodeksie Postępowania" i są przejrzyste dla wszystkich. Obowiązują od wielu lat i są stosowane w codziennej pracy oraz funkcjonowaniu  firmy Hochland.  Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Zasadach zarządzania i współpracy", które tworzą standardy współpracy wewnętrznej, Hochland również pragnie podzielić się  "Kodeksem Postępowania", aby przekazać otoczeniu,  że działa odpowiedzialnie, etycznie i zgodnie z prawem.
 
Hochland oferuje pracownikom, partnerom biznesowym i innym zainteresowanym osobom trzecim  dostęp do anonimowego systemu informowania o nieprawidłowościach i poważnych uchybieniach firmy Hochland  „Tell us! ”. Gwarantujemy anonimowość i ochronę sygnaliście.
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
Szukaj
0 wynikiwynik dla "":
Wczytaj więcej