Hochland Polska udostępnia system "Tell-Us!", służący do zgłaszania postępowań wątpliwych pod względem etycznym i prawnym.

Bardzo poważnie traktujemy nasze wartości korporacyjne, określone w "Kodeksie Postępowania". My w Hochland jesteśmy dumni z naszej kultury zaufania, którą mocno pragniemy utrzymywać. Niemniej jednak, nigdy nie można całkowicie wykluczyć niewłaściwego zachowania.

 

Dlatego też zachęcamy wszystkich pracowników, klientów, dostawców i inne zainteresowane strony, aby pomogli nam odkryć potencjalne uchybienia, związane z funkcjonowaniem naszej firmy. System w szczególności dedykowany jest do zgłaszania takich nieprawidłowości, jak:
 
  • Corupție / mită / infracțiuni de proprietate
  • Naruszenie prawa uczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego
  • Naruszenie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
  • Naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Dyskryminacja / molestowanie (seksualne) / zastraszanie
  • Bezpieczeństwo żywności i naruszenia w obszarze zrównoważonego rozwoju
  • Prawa człowieka / ochrona środowiska - w łańcuchu dostaw
  • Pozostałe nie wspomniane powyżej poważne naruszenia zasad, norm, standardów i prawa

Za pomocą naszego systemu sygnalizacji nieprawidłowości „Tell us!” firmy BKMS®, mogą Państwo poruszać kwestie niezgodności anonimowo.  System oferuje również na Państwa wyraźne życzenie, możliwość imiennego zgłaszania potencjalnych niezgodności. Wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem tego systemu są traktowane ściśle poufnie. Prosimy jednocześnie o rozważne używanie systemu.
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
Szukaj
0 wynikiwynik dla "":
Wczytaj więcej