"Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności jako firmy produkcyjnej, producenta żywności. Wiemy, że długoterminowy sukces możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy postępować w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie.”
Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju
To nasza odpowiedzialność
Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony Rozwój w Hochland Polska

Zrównoważony Rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania Hochland Polska. Umieszczenie zrównoważonego rozwoju w strategii firmy gwarantuje, że jest to stała część kultury organizacyjnej, spójna z misją i kluczowymi wartościami całej grupy Hochland.

Aspiracje Hochland Polska wynikające ze strategii Zrównoważonego Rozwoju

Neutralność klimatyczna
 
W ramach opracowanej strategii w Hochland Polska, przyjęto najważniejsze kierunki zmian i działań, wraz z potrzebnymi narzędziami oraz jasno określonymi miernikami. Dziś i w najbliższych latach nadrzędnym celem jest dla nas zmniejszenie śladu węglowego i uzyskanie neutralności klimatycznej zakładów. Chcemy mieć wkład w realizację celu 1,5 stopnia, który zmierza do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza do końca stulecia. Jako cała grupa Hochland podjęliśmy zobowiązanie na rzecz ochrony klimatu. Ambicją Hochland Polska w strategii 2025 jest uzyskanie neutralności klimatycznej od 2021r, a także obniżenie emisji w naszych zakładach o 50% do roku 2025. Nieustannie ograniczamy nasze emisje wszędzie tam, gdzie to możliwe i rekompensujemy pozostałą wartość emisji. 

Zrównoważone opakowania

Celem strategicznym Hochland Polska jest, aby do 2025 roku opakowania naszych produktów w 100% nadawały się do recyklingu. Dążąc do osiągnięcia przyjętego celu, w 2020 została opracowana „mapa drogowa” dla zrównoważonych opakowań Hochland Polska. Kierując się kryterium dążenia do wypracowania opakowań opartych na strukturach mono-materiałowych, opakowania wszystkich produktów zostały poddane weryfikacji pod kątem przydatności do recyklingu. Dla każdego produktu określono konkretne działania i terminy ich realizacji. Jednocześnie firma Hochland stale weryfikuje możliwości optymalizacji opakowań, dążąc do redukcji użytych surowców, w tym ilości tworzyw sztucznych, czy papieru, wprowadzanych na rynek.

Inicjatywy i aktywności

Krzewiąc kulturę zrównoważonego rozwoju Hochland Polska angażuje wszystkich pracowników, do dbania o środowisko naturalne i społeczne – dziś i jutro.
 
„MAMY ŚWIADOMOŚĆ NASZEGO WPŁYWU NA OTOCZENIE SPOŁECZNE I ŚRODOWISKO. PRZYJMUJEMY ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ. DĄŻENIE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ, STOSOWANIE OPAKOWAŃ RECYKLINGOWALNYCH, DBANIE O DOBROSTAN ZWIERZĄT TO PRZYKŁADY STRATEGII HOCHLAND POLSKA”
Maciej Tomaszewski, Dyrektor Generalny Hochland Polska
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
Szukaj
0 wynikiwynik dla "":
Wczytaj więcej