"Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności jako firmy produkcyjnej, producenta żywności. Wiemy, że długoterminowy sukces możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy będziemy postępować w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie.”
Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju
To nasza odpowiedzialność
Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony Rozwój w Hochland Polska

Zrównoważony Rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania Hochland Polska. Umieszczenie zrównoważonego rozwoju w strategii firmy gwarantuje, że jest to stała część kultury organizacyjnej, spójna z misją i kluczowymi wartościami całej grupy Hochland.

Aspiracje Hochland Polska wynikające ze strategii Zrównoważonego Rozwoju

Ślad węglowy
 
W ramach opracowanej strategii w Hochland Polska przyjęto najważniejsze kierunki zmian i działań, wraz z potrzebnymi narzędziami oraz jasno określonymi miernikami. Dziś i w najbliższych latach nadrzędnym celem jest dla nas zmniejszenie śladu węglowego. Chcemy mieć wkład w realizację celu 1,5 stopnia, który zmierza do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza do końca stulecia. Jako cała grupa Hochland podjęliśmy zobowiązanie na rzecz łagodzenia zmian klimatu. Ambicją Hochland Polska w strategii 2025 jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 do roku 2025 o 50% w stosunku do roku bazowego 2019. Nieustannie ograniczamy nasze emisje wszędzie tam, gdzie to możliwe. Pozyskujemy energię elektryczną zużywaną w naszych zakładach w Kaźmierzu i Węgrowie oraz w budynkach administracyjnych z odnawialnych źródeł energii. Wspólnie z dostawcami podejmujemy kroki, w celu wdrożenia narzędzia do kalkulacji i redukcji emisji CO2  na farmach mlecznych (w zakresie 3), aby surowce stosowane do produkcji naszych wyrobów charakteryzowały się jak najniższym śladem węglowym.

Zrównoważone opakowania

Celem strategicznym Hochland Polska jest, aby do 2025 roku opakowania naszych produktów w 100% nadawały się do dalszego przetwarzania. Dążąc do osiągnięcia przyjętego celu, w 2020 została opracowana „mapa drogowa” dla zrównoważonych opakowań Hochland Polska. Kierując się kryterium dążenia do wypracowania opakowań opartych na strukturach mono-materiałowych, opakowania wszystkich produktów zostały poddane weryfikacji pod kątem przydatności do recyklingu. Dla każdego produktu określono konkretne działania i terminy ich realizacji. Jednocześnie firma Hochland stale weryfikuje możliwości optymalizacji opakowań, dążąc do redukcji użytych surowców, w tym ilości tworzyw sztucznych, czy papieru, wprowadzanych na rynek.

Inicjatywy i aktywności

Krzewiąc kulturę zrównoważonego rozwoju Hochland Polska angażuje wszystkich pracowników, do dbania o środowisko naturalne i społeczne – dziś i jutro.
 

Odpowiedzialność to podstawa - Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023

Dążenie do redukcji śladu węglowego, stosowanie opakowań nadających się do ponownego przetwarzania i dbanie o dobrostan zwierząt to konkretne przykłady strategii Hochland Polska. Aby dziś rozwijać się harmonijnie, trzeba pamiętać o przyrodzie i o człowieku.

Przekazujemy na Państwa ręce już trzeci raport Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska. Poprzednie dwa raporty obejmowały lata: 2021 i 2022. Raport ESG Hochland za 2023 został sporządzony, podobnie jak za dwa wcześniejsze lata, bez odniesienia do standardów raportowania, w tym do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards - ESRS). Hochland począwszy od 2025 roku, będzie zobowiązany do raportowania na  mocy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju ang. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). W treści raportu odnosimy się do stopnia realizacji strategicznych celów Hochland w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także przedstawiamy status przygotowań do spełnienia wymagań prawnych, którymi Spółka zostanie objęta w przyszłości.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023 został podzielony na 4 obszary obejmujące: ogólne informacje o firmie Hochland Polska oraz kwestie odnoszące się do Środowiska (E- Environment), Społeczeństwa (S- Social) oraz Ładu korporacyjnego (G-Governance).  

„MAMY ŚWIADOMOŚĆ NASZEGO WPŁYWU NA OTOCZENIE SPOŁECZNE I ŚRODOWISKO. PRZYJMUJEMY ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ. DĄŻENIE DO REDUKCJI ŚLADU WĘGLOWEGO, STOSOWANIE OPAKOWAŃ RECYKLINGOWALNYCH, DBANIE O DOBROSTAN ZWIERZĄT TO PRZYKŁADY STRATEGII HOCHLAND POLSKA”
Maciej Tomaszewski, Dyrektor Generalny Hochland Polska
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
Szukaj
0 wynikiwynik dla "":
Wczytaj więcej