Kwestionariusz dla dostawców

Do naszych dostawców i usługodawców wysyłamy za pośrednictwem Onventis standardowe kwestionariusze. Kwestionariusze te są wykorzystywane przy pierwszej rejestracji na naszej platformie e-zamówień, rutynowo co roku lub w przypadku specjalnych zapytań.
 
Nasi dostawcy i usługodawcy otrzymają kwestionariusz w formie cyfrowej, dzięki któremu będą mogli na bieżąco informować Hochland o swojej firmie, jej działalności i rozwoju.

Zarządzanie dokumentacją

Ze względu na wymagania audytowe, a także w celu wsparcia zarządzania dostawcami, do zarządzania dokumentami w całej grupie używamy Onventis. Celem jest posiadanie dostępu do przejrzystej bazy danych zawierającej wszystkie certyfikaty i dokumenty naszych dostawców specyficzne dla danego przedsiębiorstwa. Oczywiście udostępnienie dokumentów daje również naszym dostawcom i usługodawcom możliwość zaprezentowania nam możliwości i zwrócenia na siebie uwagi.
 
Dlatego nasi dostawcy i usługodawcy są zobowiązani do samodzielnego umieszczania certyfikatów i dokumentów specyficznych dla danego przedsiębiorstwa na naszym portalu dla dostawców Onventis oraz do dbania o ich stałą aktualizację.
 
Po wstępnym instruktażu i wsparciu z naszej strony, nasi dostawcy i usługodawcy są samodzielnie odpowiedzialni za zapewnienie, że certyfikaty są ważne i stale dostępne w systemie Onventis.

 

Ocena dostawców

W celu zidentyfikowania naszych najlepszych i najbardziej efektywnych dostawców i usługodawców przeprowadzana jest coroczna ocena dostawców. Oprócz działu zakupów uczestniczą w nim również działy zarządzania jakością i inne specjalistyczne działy. Ankiety te są przesyłane drogą cyfrową za pośrednictwem Onventis do wszystkich oceniających i indywidualnie przez nich wypełniane. System waży wszystkie indywidualne wyniki i oblicza średni wynik ogólny. Wynik ten jest wysyłany do naszych dostawców bezpośrednio z Onventis.
JAK MOŻEMY CI POMÓC?
Szukaj
0 wynikiwynik dla "":
Wczytaj więcej